Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
In verband met de Pandemie zullen er in 2020 geen fysieke trainingen worden gegeven. Voor online training verwijzen we naar http://ADR.biedmeer.nl
.Training Data Location
Klachtbehandeling Vertrouwenspersoon Klachtencommissie, emoties techniek managementprocedures May 20-22  Amsterdam
Complaint Committees Arbitrators, emotions, technique management procedures May 20-22 Amsterdam
Appropriate Dispute Resolution
Klachten Conflict Incident management ConflictCoach Verwijzing
May 27-29 Amsterdam
Appropriate Dispute Resolution referral Complaints Conflict Incident management ConflictCoach May 27-29 Amsterdam
Islam for non-muslim Introduction FAQ Cross-Cultural insights May 30-31 Amsterdam
Mediation Dynamic of emotion, interests, restore communication June 3-7 Amsterdam
Back to business after intimidation by client Emotions, cool down & ADR June 10 Amsterdam
 

Doelstellingen
Hanteren gradueel conflictbegrip
+ beoordeling conflictfasen
+ aanleren vaardigheden conflictmanagement
+ oefenen gespreksvaardigheden
+ leren signaleren & herkennen intimiderende situaties
+ leren vaardigheden om incidenten te bespreken
+ informeren over regelgeving & procedures
+ informeren over procedurele & juridische aspecten
+ informeren over mogelijke disciplinaire maatregelen
+ informeren over strafrechtelijke mogelijkheden
+ leren vaardigheden om functie en rol te promoten

Trainingsvorm Het leer- en groepsproces wordt bewaakt door een vaste trainer. Voor enkele trainingsonderdelen kunnen gasttrainers worden ingezet. Ten behoeve van een verdieping van de discussie zal bij onderdelen in subgroepen worden gewerkt. Met name bij het oefenen van vaardigheden zal worden gewerkt met video en/of ervaren acteurs. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12. Afhankelijk van de duur van de training zal er meer aandacht zijn voor vaardigheden uit onze checklists opvang na potentieel traumatische incidenten en leerboeken Mediation als alternatief 2010; Bemiddeling als Alternatief, handreikingen voor hulp- en dienstverleners; Mediation voor Verwijzers en voor het managen van incidenten Gewenst bij Ongewenst Gedrag, Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht

Bijzonderheden De kosten voor deze cursus zijn inclusief een halfjaar gratis telefonische consultatie voor de getrainde personen. Wij bevelen dan ook van harte de terugkombijeenkomsten en supervisie aan waar uitwisseling van ervaring, herkenning en interactie centraal staat.

Resultaat Aan de training klachtbegeleiding zijn 21 PE  in categorie 1a toegekend. Na de cursus heeft een cursist naast de juiste attitude en kennis van intimidatie; kennis van drempels om te klagen; kennis van reacties van slachtoffers en hun omgeving; bekendheid met formele en informele mogelijkheden binnen een organisatie; vaardigheden om klagers voor te lichten en te begeleiden bij diverse keuzen; kennis van presentatietechnieken om zichzelf aan de doelgroep te kunnen presenteren.

Docenten De Course Director is een arbeidsdeskundig en gecertificeerd court mediator / arbitrator. Deze Arbo-jurist is gespecialiseerd in klachtrecht en (seksuele) intimidatie zaken. De docent treedt regelmatig op als voorzitter van klachtencommissies. Daarnaast is hij auteur van verscheidene publicaties op het terrein van anti-intimidatie regelgeving. Alle trainers zijn specialisten, hebben ruime praktijkervaring en als zodanig gecertificeerd en/of erkend. Naast de specialistische kennis en vaardigheden binnen het vakgebied presenteren de trainers volgens menig cursist op inspirerende wijze.

Training
Bezig met laden...
Foto Omschrijving Prijs
 
Training-Klachtencommissie Training Klachtencommissie

Training voor LEDEN VAN KLACHTENCOMMISSIES Training Voor leden van klachtencommissies. Met de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet die op 1 november 1999 in werking zijn getreden werden de verplichtingen voor de werkgever aanzienlijk uitgebreid. Welke maatregelen moeten er ter bescherming van personeel tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld op grond van de Arbowet zijn genomen? Hoe dienen de vertrouwenspersoon en klachtencommissie te functioneren? Hoe beschermt de werkgever zijn personeel tegen pesterijen? Doelgroep Interne en externe leden van klachtencommissies werkzaam in het bedrijfsleven, bij overheden of (hulpverlenings)instellingen. Doelstellingen - leren herkennen en signaleren van intimiderende situaties; - informeren over aard en omvang van intimidatie; - hanteren van een gradueel conflictbegrip & beoordeling van de conflictfasen - aanleren van vaardigheden om klachten over intimidatie te onderzoeken; -
3.090,00
Per deelnemer

Training-Vertrouwenspersonen Training Vertrouwenspersonen

Training Vertrouwenspersonen. Met de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet die op 1 november 1999 in werking zijn getreden, werden de verplichtingen voor de werkgever aanzienlijk uitgebreid. Welke maatregelen moet de werkgever treffen ter bescherming van personeel tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld? Hoe kan de vertrouwenspersoon functioneren? Wat mag men verwachten van de klachtencommissie? Feedback maart 2003 : "degelijk, toegankelijk, to the point, prikkelend, divers". Feedback 5 december 2001: "kort, krachtig, creatief; moeilijk werd logisch duidelijk; aantrekkelijk levendig praktijkgericht gebracht" eindcijfer: 9,5. Doelgroep Interne en externe vertrouwenspersonen werkzaam in het bedrijfsleven, bij overheden of (hulpverlenings)instellingen. Doelstellingen - informeren over aard en omvang van intimidatie - leren ondersteunende opvangtechnieken van slachtoffers van intimidatie - leren herkennen en signalere
3.090,00
Per deelnemer

Basisopleiding ADR-mediator Training Mediator

- hanteren van een gradueel conflictbegrip & beoordeling van de conflictfasen - aanleren van vaardigheden tot conflictmanagement; - informeren over regelgeving en procedures; - informeren over procedurele en juridische aspecten van mediation; - informeren over mogelijke disciplinaire maatregelen; - oefenen van onderzoeks- en gespreksvaardigheden; - bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden waarmee de mediator in staat zijn draagvlak te creƫren voor hun functie in de eigen organisatie; - bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden om gevoelige zaken bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie. Complimenten Een in company training november 2001 leverde een score van 8,5 voor de trainer en 8 voor de training op. Met name werden de rollenspellen, de bewustmaking van attitude en de oefening van LSD-techniek gewaardeerd. Opmerkingen: "genoten van de geboden structuur; inspirerend en hoopvol
3.090,00
Per deelnemer

Training-Preventie-voor-Zelfstandige-dienstverleners Training Preventie voor Zelfstandige dienstverleners

Bij Dienstverleners, advocaten, notarissen en mediators rust een taboe op intimidatie incidenten. Of je wil het niet zien of je bagatelliseert de impact. Professionals vinden het normaal dat winkelpersoneel van slag is als er een overval heeft plaatsgevonden. Als mediator moeten we veel kunnen tolereren, zo is de drogreden van de Dienstverlener. Intimidatie, pesten, belagen, machtsmisbruik, seksueel misbruik, discriminatie. . .het herkennen van de vele onvermoede gezichten van intimidatie is een vaardigheid. Een vegetariƫr denkt dat een beest hem niet zal opeten. Een mediator verwacht dat partijen in conflict de mediator niet zullen aanvallen. Een crisismanager denkt zelf niet emotioneel uit balans te geraken. En toch verkeer je als mediator constant in de gevarenzone. Hoe ga je met aantijgingen om. Hoe weer je agressie af. Hoe bemerk je zelf gemanipuleerd te worden? Hoe voorkom je dat er strafbare feiten plaatsvinden? Hoe
1.090,00
Per deelnemer

Training-In-company Training In company

In Company training betekent dat wij het programma en trainersteam in overleg samenstellen, U beslist. De prijs van onze training is afhankelijk van uw specifieke wensen en de mate van aaneengeslotenheid van de dagdelen van een training. In company trainingen realiseren wij veelal op korte termijn. In overleg kan voor aanvang van de cursus cursusmateriaal worden verstrekt zodat de deelnemers zich kunnen voorbereiden. Indien er binnen uw organisatie behoefte bestaat aan specifieke training, zal Empathy samen met Uw opleidingsfunctionaris deze behoefte in kaart brengen en een passende training samenstellen. Een dergelijke training maken wij op maat waarbij Empathy rekening houdt met de door U opgegeven tijdsplanning, budget en voorkeur voor cursustijden. Maatwerk Empathy maakt gebruik van de informatie en specifieke interesses van uw medewerkers. Hierdoor zijn de voorbeelden en oefeningen goed herkenbaar en aantrekkelijk voor de cursisten.
2.090,00
Per cursusdag

Hoofdstuk-Selector Hoofdstuk Selector

U kunt van het ebook Bouw klacht ook een paar afzonderlijke hoofdstukken bestellen. Dat geeft u dan inzicht in de specifiek geselecteerde hoofdstukken.
29,00
Per PDF hoofdstuk email

Afhankelijk van de duur van de training zal er meer aandacht zijn voor vaardigheden uit onze checklists "Opvang na potentieel traumatische incidenten" en leerboeken Mediation als alternatief 2010; Bemiddeling als Alternatief, handreikingen voor hulp- en dienstverleners; Mediation voor Verwijzers en het boek Gewenst bij Ongewenst Gedrag, Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht.
Op deze dienstverlening zijn tevens de algemene voorwaarden van Empathy van toepassing. Door deze dienst te bestellen verklaart u zich tevens met deze voorwaarden accoord. Trainingen vinden afwisselend plaats in Amsterdam Holland en Phuket Thailand. Voorts verzorgen wij deze trainingen in goed onderling overleg in company.